ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ

 

«Παράδεισος του  Παιδιού»

Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 16 Ιουνίου – 8 Ιουλίου
Β΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ:  9 Ιουλίου - 31 Ιουλίου

«Φωλιά του Παιδιού»

Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 16 Ιουνίου - 8 Ιουλίου 
Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 9 Ιουλίου - 31 Ιουλίου
Γ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1 Αυγούστου – 23 Αυγούστου

 

Περίοδοι-15νθήμερα ΟΑΕΔ που θα λειτουργήσουν στον Παράδεισο & στη Φωλιά του Παιδιού:

Παράδεισος του Παιδιού

Α΄ 16/06 - 30/06

Β΄ 01/07 - 15/07

Γ΄ 16/07 - 30/07

Φωλιά του Παιδιού

Α΄ 16/06 - 30/06

Β΄ 01/07 - 15/07

Γ΄ 16/07 - 30/07

Δ΄ 01/08 - 15/08

E΄ 09/08-23/08