Ιατρικό Έντυπο

Παρακάτω υπάρχει το έντυπο που πρέπει να συμπληρώσει κάθε γονέας για τους κατασκηνωτές με την είσοδό τους στην κατασκήνωση.
Τα αρχεία βρίσκονται στους εξής συνδέσμους:

παραδεισος.docx

φωλια.docx