ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΟΑΕΔ (15ημερών)

Κατασκηνωτικό πρόγραμμα ΟΑΕΔ 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ 2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ 2019:        22/03/2019 – 08/04/2019

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ 2019

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

 

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι οι γονείς ή ασκούντες την επιμέλεια ωφελούμενων παιδιών, οι οποίοι έχουν πραγματικό οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή, όπως αυτό εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΥΟ του φορολογικού έτους 2017, μέχρι 28.000,00 € κατ’ ανώτατο όριο και παράλληλα:

 

 1. Για το έτος 2018 πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι/ες με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, με εισφορές υπέρ της Εργατικής Εστίας.
   
 2. Για το έτος 2018 έλαβαν ως εργαζόμενες τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας.
   
 3. Για το έτος 2018 έλαβαν ως άνεργοι/ες τουλάχιστον 50 ημερήσια επιδόματα τακτικής επιδότησης ανεργίας.
   
 4. Για το έτος 2018 συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες ασφάλισης υπέρ Εργατικής Εστίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας).
   
 5. Είναι άνεργοι/ες εγγεγραμμένοι/ες στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών.

 

Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι τα παιδιά των δικαιούχων που γεννήθηκαν από 01.01.2003 έως 14.06.2013.

ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ (www.oaed.gr)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

 

Κεντρικά Γραφεία Αθηνών: 210-8610110, 210-8671538, 210-8618300

Ο Παράδεισος του Παιδιού: 22950-22737

Η Φωλιά του Παιδιού: 22950-23001

E-mail: info@kataskasimakopoulou.gr