Αναρτήθηκαν τα τελικά αποτελέσματα του ΟΑΕΔ 2018

Κατασκηνωτικό πρόγραμμα ΟΑΕΔ 2018

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΟΑΕΔ  (15ημερών)

 

Αναρτήθηκαν τα τελικά αποτελέσματα του ΟΑΕΔ!
Επικοινωνήστε με τα κεντρικά μας γραφεία!

 

 

 

Διαβάστε εδώ γενικές πληροφορίες.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ 2018:

12/04/2018 - 1/05/2018

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ 2018

 

Όλοι οι γονείς με παιδιά γεννημένα από 01/01/2002 έως 14/06/2012 (6-16 ετών) και δεν επιδοτούνται για συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα. Δηλαδή όλοι που το ασφαλιστικό ταμείο τους δεν καλύπτει για το έτος 2018, κατασκηνωτικά έξοδα, και ανήκουν σε μία από τις παρακάτω δύο κατηγορίες:

 

1. Ασφαλισμένοι/εργαζόμενοι

       Aσφαλισμένοι/εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ.

       Ασφαλισμένες/εργαζόμενες που έλαβαν κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας.

 

2. Άνεργοι

    Ασφαλισμένοι/άνεργοι και έχουν λάβει κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος τακτική επιδότηση ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις του ΟΑΕΔ διάρκειας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα).

    Ασφαλισμένοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ, που έχουν συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών.

 

Προϋποθέσεις

    Το κάθε ωφελούμενο παιδί μπορεί να πάρει μέρος σε μία μόνο κατασκήνωση για 15 μέρες κατά τη θερινή περίοδο 2018.

Προϋπόθεση για τους δικαιούχους και των δύο παραπάνω κατηγοριών είναι το πραγματικό οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή, με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2016 να μην υπερβαίνει το ποσό των 28.000,00€ κατ' ανώτατο όριο και παράλληλα:

   α. το έτος 2017 πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι/ες με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, με εισφορές υπέρ της Εργατικής Εστίας

ή

   β. το έτος 2017 έλαβαν από τον ΟΑΕΔ ως εργαζόμενες τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας

ή

   γ. το έτος 2017 έλαβαν ως άνεργοι/ες τουλάχιστον πενήντα (50) ημερήσια επιδόματα τακτικής επιδότησης εργασίας

ή

   δ. το έτος 2017 συγκέντρωσαν τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες αθροιστικά απο δύο ή και τις τρεις παραπάνω περιπτώσεις α' έως γ', δηλαδή από ημέρες ασφάλισης στον ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ της Εργατικής Εστίας, από ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και από ημερήσια επιδόματα τακτικής επιδότησης ανεργίας

ή

   ε. είναι άνεργοι/ες εγγεγραμμένοι/ες στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών.

 

ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ (www.oaed.gr)

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 Έκδοση Κωδικών Πρόσβασης του δικαιούχου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. εδώ

α) Όσοι έχουν ήδη εκδώσει κωδικούς πρόσβασης του ΟΑΕΔ: εδώ 

β) Όσοι έχουν μόνο «κωδικούς ΤΑΧΙΝΕΤ» οι ίδιοι οι δικαιούχοι και όχι οι σύζυγοι αυτών: εδώ 

γ) Όσοι έχουν ξεχάσει την «ονομασία χρήστη» ή το «συνθηματικό»: εδώ

δ) Όσοι δεν έχουν Κωδικούς Πρόσβασης ΟΑΕΔ ή Κωδικούς «ΤΑΧΙSNET», απευθύνεστε στα Τοπικά ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ με τα εξής δικαιολογητικά:

  • Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λπ.).
  • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ.
  • Άδεια διαμονής ή εργασίας σε ισχύ προκειμένου για πολίτες τρίτων χωρών.
  • Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας κατατεθειμένου στην αρμόδια ΔΟΥ.
  • Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή, ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1.

 

Το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ θα λειτουργήσει και στον Παράδεισο

και στη Φωλιά του παιδιού, τα εξής 15νθήμερα:
 

Παράδεισος & Φωλιά του Παιδιού

Α΄ 16/06 - 30/06

Β΄ 01/07 - 15/07

Γ΄ 16/07 - 30/07

(μόνο) Φωλιά του Παιδιού

Δ΄ 01/08 - 15/08

E΄ 09/08-23/08

Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων

επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά  στα κεντρικά μας γραφεία 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Κεντρικά Γραφεία Αθηνών: 210-8610110, 210-8671538, 210-8618300

Ο Παράδεισος του Παιδιού: 22950-22737

Η Φωλιά του Παιδιού: 22950-23001 E-mail: info@kataskasimakopoulou.gr