ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ

Παρακαλούμε εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας, συμπληρώνοντας την παρακάτω αίτηση.

Μέχρι την είσοδο του παιδιού στην κατασκήνωση, παρακαλούμε να μας προσκομίσουν Ιατρική βεβαίωση υγείας του παιδιού.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ

 
1 Αρχή 2 Επόμενη σελίδα 3 Τέλος
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ